Introductie

Actueel

Bonnet
Haveman
Hepkema

Trainingen

Tarieven

Contact

 

 

 

 

 

 Actuele situatie

Algemeen

Werktijdverkorting, ontslagen en daardoor onzekerheid over de toekomst......al deze factoren dragen er in deze tijd toe bij dat veel mensen zich moeten bezinnen op een nieuwe fase in hun leven. Dit kan korter werken of een andere job betekenen bij hetzelfde bedrijf, of ontslag - al dan niet met outplacement. Hoe het ook zij, het gaat altijd gepaard met verdriet en onzekerheid. Dit geldt zeker voor de werkgever, die ook niet op de crisis heeft zitten wachten.

Bijzonder

De Zorgsector vertoont een afwijkend patroon. De ingevoerde marktwerking heeft in alle geledingen van de organisatie diep ingegrepen. Steeds meer moet in steeds minder tijd worden gedaan, wat vaak indruist tegen de opvattingen van het personeel: zij hebben het gevoel niet meer te kunnen “zorgen” – iets waarvoor zij nu juist hebben gekozen. De uitval door demotivatie en burnout is groot. Daarbij is het moeilijk nieuwe, goed opgeleide en gemotiveerde mensen aan te trekken. Reorganisatie met als doel bezinning op het werk (waardoor beter functioneren) is op zijn plaats.