Introductie

Actueel

Bonnet
Haveman
Hepkema

Trainingen

Tarieven

Contact

 

 

 

 

 

 Makke Martsen Hepkema

Makke Martsen Hepkema studeerde aanvankelijk Klassieke Letteren aan de Universiteit van Amsterdam. Omdat zij het docentschap niet ambieerde – maar wel kennis en ervaring wilde overbrengen, koos zij voor een loopbaan als coach. Zij werkt meestal in opdracht van bedrijven, maar doet ook veel individuele trajecten. Op dit moment werkt zij o.a. als reïntegratiecoach, als beroepskeuzeadviseur en als coach/begeleider bij het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Vanaf 2000 is zij full-time als (reorganisatie)coach en -adviseur werkzaam. Zij heeft met succes bij diverse instellingen opdrachten uitgevoerd, zowel in de publieke als private sector. Meestal gaat het daarbij om uitval van één of meer personeelsleden. Dit is nooit een zaak op zichzelf; al gauw wordt duidelijk dat er iets wringt in de afdeling in zijn geheel. Door gesprekken met alle betrokkenen (management èn personeel) komt al snel boven water wat de eigenlijke oorzaak is. Van belang is hierbij vooral inzicht te krijgen in het eigen gedrag tegenover collega’s èn te beseffen wat van collega’s verwacht kan en mag worden. Dit inzicht en daarbij herschikken van werkzaamheden, en in mindere mate functies, geeft elke afdeling weer nieuw élan.
Martsen Hepkema is een "op de praktijk gerichte" coach. Zij werkt in de eerste plaats voor de opdrachtgevende instantie, maar wel vanuit het perspectief van de (uitgevallen) cliënt en zijn/haar omgeving. Het cliché: als het goed gaat met de werknemer, gaat het goed met de werkgever is inderdaad waar! Wanneer wordt gesignaleerd dat een cliënt tijdelijk een meer persoonlijk gerichte begeleiding nodig heeft om een barrière te doorbreken, doet zij een beroep op haar hierin geschoolde collega’s van Makke-yn-Saken.